شرایط تعویض یا بازگشت کالا

در مجموعه دارکوب پوش امکان بازگشت و یا تعویض کالا پس از تحویل طبق شرایطی که در زیر ذکر شده امکان پذیر خواهد بود:

  •  وجود ایراد در محصول

واحد کنترل کیفیت مجموعه ما قبل از بسته بندی و ارسال با دقت و حساسیت بالا کالا را بررسی نموده و در صورت اطمینان از صحت و تطابق کالا اقدام به ارسال آن می نماید، با این وجود در صورتی که کالای خریداری شده دارای ایراد یا زدگی باشد و این ایراد مورد تایید ادمین واقع شود، و همچنین کالای برگشتی از نظر ظاهری در شرایط اولیه خود دریافت شود و هبچ گونه تغییری در فرم ظاهری محصول ایجاد نشده باشد ، مجموعه نسبت به تعویض یا استرداد وجه اقدام می نماید.

در این مورد هزینه برگشت کالا بر عهده دارکوب پوش می باشد.

  • عدم تطابق محصول

در صورتی که محصول تحویلی مغایر با سفارش ثبت شده شما باشد باید حداکثر تا هفت روز پس از تحویل کالا نسبت به اعلام درخواست تعویض یا عودت اقدام نمایید، در غیر این صورت کالای مورد نظر شامل این سرویس نمی باشد. (توجه داشته باشید هیچگونه تغییری در شکل و فرم ظاهری محصول نباید ایجاد شود )

در این مورد هزینه برگشت کالا بر عهده دارکوب پوش می باشد. 

  • مشکل سایز تن پوش ها

به دلیل ارایه جدول سایزبندی برای تمام مدلها امکان ارایه سرویس تعویض یا عودت برای این مورد وجود ندارد ولی در صورت تمایل مشتری به تعویض سایز هزینه ارسال مجدد و برگشت کالا بر عهده مشتری محترم خواهد بود.

شرایط تعویض یا بازگشت کالا

در مجموعه دارکوب پوش امکان بازگشت و یا تعویض کالا پس از تحویل طبق شرایطی که در زیر ذکر شده امکان پذیر خواهد بود:

  •  وجود ایراد در محصول

واحد کنترل کیفیت مجموعه ما قبل از بسته بندی و ارسال با دقت و حساسیت بالا کالا را بررسی نموده و در صورت اطمینان از صحت و تطابق کالا اقدام به ارسال آن می نماید ، با این وجود در صورتی که کالای خریداری شده دارای ایراد یا زدگی باشد و این ایراد مورد تایید ادمین واقع شود، و همچنین کالای برگشتی از نظر ظاهری در شرایط اولیه خود دریافت شود و هبچ گونه تغییری در فرم ظاهری محصول ایجاد نشده باشد، مجموعه نسبت به تعویض یا استرداد وجه اقدام می نماید.

در این مورد هزینه برگشت کالا بر عهده دارکوب پوش می باشد.

  • عدم تطابق محصول

در صورتی که محصول تحویلی مغایر با سفارش ثبت شده شما باشد باید حداکثر تا هفت روز پس از تحویل کالا نسبت به اعلام درخواست تعویض یا عودت اقدام نمایید، در غیر این صورت کالای مورد نظر شامل این سرویس نمی باشد. (توجه داشته باشید هیچگونه تغییری در شکل و فرم ظاهری محصول نباید ایجاد شود )

در این مورد هزینه برگشت کالا بر عهده دارکوب پوش می باشد. 

  • مشکل سایز تن پوش ها

به دلیل ارایه جدول سایزبندی برای تمام مدلها امکان ارایه سرویس تعویض یا عودت برای این مورد وجود ندارد ولی در صورت تمایل مشتری به تعویض سایز هزینه ارسال مجدد و برگشت کالا بر عهده مشتری محترم خواهد بود.